Wyniki wyszukiwania dla:

Wspólnota Krwi Chrystusa i Żywy Różaniec Krwi Chrystusa


Wspólnota Krwi Chrystusa i żywy różaniec Krwi Chrystusa w parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie istnieje od 2004 roku. Dzieła te powstały z inicjatywy pani Heleny Łukaszek oraz S. Krystyny Kusak ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa z Bolesławca Śl. za zgodą ówczesnego proboszcza ks.Jana Cienkosza.

Obecnie w parafii modli się sześć róż Krwi Chrystusa, które odmawiają codziennie dziesiątek różańca do Krwi Chrystusa oraz zmieniają tajemnice raz w miesiącu na wzór różańca maryjnego.

Poza tą grupą spotyka się Wspólnota żywego różańca Krwi Chrystusa, która w każdą środę o godz 17:00 odmawia cały różaniec do Krwi Chrystusa.

Do wspólnoty żywego różańca należą osoby z róż Krwi Chrystusa oraz osoby nie należące do róż ale modlące się indywidualnie i odmawiające raz w tygodniu cały różaniec wspólnotowo.

Spotkanie Wspólnoty odbywają się w każdą środę w kaplicy Opatrzności Bożej. Modlimy się w intencjach papieża, Kościoła oraz w intencjach zapisanych w zeszycie próśb położonym w czasie modlitwy na ołtarzu.

Historia modlitwy różańcem do Krwi Chrystusa jest ciekawa.

Nabożeństwo różańca do Krwi Chrystusa ma swoje korzenie w Rzymie. W rzymskiej bazylice San Nicole In Carcere znajdowała się relikwia Krwi Chrystusa. Był to nasączony Krwią Chrystusa skrawek płaszcza rzymskiego żołnierza obecnego na Golgocie przy ukrzyżowaniu Jezusa. Płaszcz ten był przechowywany w jego rodzinie do roku 1708, kiedy przekazano go do bazyliki. W 1808 r. w stulecie obecności relikwii rzymski kanonik ks. Franciszek Albertini założył dla jej uczczenia Bractwo Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Aby wprowadzić ludzi w głębsze rozważanie tajemnic zbawienia ułożył różaniec do Krwi Chrystusa we współpracy ze Św. Kasprem del Buffalo, który założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Stał się on też gorliwym propagatorem kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa i Jej poświęcił nowo powstałe Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Był przekonany, że w czasach gdy toczony jest bój przeciw religii a zwłaszcza przeciw Jezusowi Ukrzyżowanemu trzeba odnowić chwałę Krzyża Zbawiciela.

W 1822 r. uzyskał zgodę papieża na obchodzenie święta Krwi Chrystusa we wszystkich domach zgromadzenia w dniu 1 lipca.

Do rozszerzenia na świecie kultu Krwi Chrystusa przyczynili się papieże. Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę Św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem „Redempti Sumus” w 1849 wprowadził obchody Święta Krwi Chrystusa w całym Kościele w dniu 1 lipca. Jan XXIII zatwierdził litanię do Krwi Chrystusa i w liście apostolskim Inde a Primus mówił o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa a Jan Paweł II do tego się przyłączył.

Sposób odmawiania różańca do Krwi Chrystusa.

Powtarza się w sposób medytacyjny Modlitwę „Ojcze nasz”, aby ofiarować się razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata. Trzydzieści trzy „Ojcze nasz” są podzielone na siedem tajemnic odpowiednio do siedmiu przelań Krwi Chrystusa

(każda tajemnica ma 5 Ojcze nasz a ostatnia trzy).Tak jak Jezus przelał swoją Krew z miłości do Ojca i wszystkich ludzi – podobnie my pragniemy poświęcić nasze życie w zaufaniu do Ojca w niebie dla ratowania dusz i uzdrawiania świata.

Relikwie Św.Marii de Mattias w parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie.

W modlitwie wspólnotowej towarzyszą nam relikwie Św. Marii de Mattias, które są obecne w parafii od 29.06.2014 roku. Zostały sprowadzone przez Wspólnotę Krwi Chrystusa z okazji dziesięciolecia istnienia Wspólnoty żywego różańca Krwi Chrystusa oraz Róż Krwi Chrystusa, także w jedenastą rocznicę kanonizacji Św.Marii de Mattias z zgodą ks. proboszcza Sławomira Zdolińskiego.

Biografia Św.Marii de Mattias.

Żyła w latach 1805- 1866 we Włoszech. Jest założycielką Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa i patronką Wspólnot świeckich adoratorów Krwi Chrystusa.

Maria de Mattias szczególny nacisk kładła na chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza ubogiej. Zakładała i prowadziła szkoły z internatem dla dziewcząt.

Całe jej działanie, w którym napotykała na wielkie trudności rodziło się z modlitwy i adoracji Chrystusa Ukrzyżowanego, który przelał swoją Krew dla zbawienia świata.

Szła do biednych, cierpiących i samotnych. Mówiła im o miłości Boga podczas dni skupienia, rekolekcji. Prowadziła nabożeństwa, uczyła modlitwy, szerzyła kult Krwi Chrystusa. Pragnęła by była Ona czczona przez wszystkich.

To pragnienie realizują Siostry Adoratorki na całym świecie oraz Wspólnoty świeckich adoratorów Krwi Chrystusa także w naszej parafii.

Na uwagę zasługuje jej niezwykle ciekawa biografia, z którą zainteresowani mogą się zapoznać na stronie Zgromadzenia: www.adoratorki.pl