Wyniki wyszukiwania dla:

Parafia pw. Opatrzności Bożej

w Rzeszowie

Ogłoszenia duszpasterskie 14.04.2024

III Niedziela Wielkanocna


1. Witamy w naszej parafii ks. Dyrektora Wydawnictwa Salezjańskiego z Warszawy ks. Romana Wortolca. Dziękujemy za głoszone dla nas Słowo Boże. Dzisiejsza niedziela w Kościele jest obchodzona jako NIEDZIELA BIBLIJNA i rozpoczyna tydzień biblijny, który ma na celu uświadomienie wielkiej roli Biblii w naszym życiu. Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytane w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu więzi z Bogiem i ludźmi. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii. Tydzień Biblijny jest wspaniałą okazją, żeby zacząć częściej sięgać po Pismo Święte i je kontemplować. Przed kościołem są do nabycia interesujące książki z Wydawnictwa Salezjańskiego. Zapraszamy we wtorek po mszy świętej wieczornej na kolejne spotkanie biblijne.

2. Dziś po Mszy świętej o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

3. 14 kwietnia, czyli dzisiaj przypada Narodowe Święto Chrztu Polski poświęcone upamiętnieniu Chrztu Polski datowanego na 14.04.966 r To wydarzenie z historii naszej Ojczyzny zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem polskich. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna Krzyżowi i Ewangelii.

4. W środę 17 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 18:00 młodzież klas VIII naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Próby przed bierzmowaniem będą 15.04 i 16.04 po Mszy świętej wieczornej. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszej młodzieży, także za rodziców i świadków młodzieży bierzmowanej oraz za całą naszą parafię o umocnienie w Duchu Świętym.

5. Dziś przed naszym kościołem odbywa się kwesta na rzecz Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej działającej przy ul. Poniatowskiego w Rzeszowie. Kwesta odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji Pola nadziei.


APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka.
Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić życie ludzkie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nienarodzone oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju.
W nawiązaniu do opublikowanego Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

Arcybiskup Tadeusz Wojda
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


MODLITWA W INTENCJI OBRONY ŻYCIA
O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

Jan Paweł II
Encyklika Evangelium vitae, 105


6. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: śp. + Wiesław Brodowicz. Pomódlmy się za naszego zmarłego parafianina. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


W przedsionku panowie ze Społecznego Komitetu przyjmują ofiary na pokrycie kosztów związanych z dalszym wystrojem naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie składane i wpłacane na konto ofiary.

Intencje na dziś

7:00
Za zmarłą: + Bronisławę Sitek 16 greg.
Za zmarłą: + Zofię Kutrzeba w 4 rocz. śm
Za zmarłych: + Annę + Jana + Leopolda
7:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłego: + Jerzego Misiudę od Janiny i Mieczysława Bieńkowskich
Za zmarłą: + Wandę Stamirską od rodziny Lorenców
8:00
Za zmarłych: + Józefę + Józefa ++ z rodziny
Za zmarłego: + Jerzego Misiuda od żony
18:00
Za zmarłego: + Mariana w rocz. śm
Za zmarłych: + Annę i + Stanisława
18:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłą: + Teresę Grzywacz od córki
Za zmarłego: + Edwarda Bienia od Moniki i Tomasza Kubit

Msze święte

Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
Dni powszednie i soboty:
7:00, 8:00, 18:00

Spowiedź

Spowiedź rozpoczynamy
15 minut przed każdą Mszą św.

KANCELARIA

Od wtorku do piątku
– po Mszy św. o godz. 7:00 ok. 7:30
– w godz. 16:30-17:30

Nieodpłatne konsultacje Prawne

Wtorek godz. 16:00-17:00 w Oratorium
Prosimy o wcześniejszy kontakt
tel. 723-174-380 lub
kacelaria@lewandowska-lewicka.pl

Msze Święte i Nabożeństwa online