Wyniki wyszukiwania dla:

Caritas


Powinniście iść, aż do końca w miłości i poświęceniu i codziennie wynajdywać nowe sposoby służenia naszym braciom – (Jan Paweł II)

Caritas to miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Taka miłość była realizowana w Kościele od samego początku jego istnienia, a próby jej ujednolicenia i centralizowania zaczęto podejmować na przełomie XIX i XX wieku. W 1924 roku w Amsterdamie powstała Międzynarodowa Organizacja na rzecz Osób Potrzebujących CARITAS Catholica. W Polsce w 1929 roku powołano ogólnokrajowy organ dobroczynny pod nazwą Instytut CARITAS. Jego działalność rozwijała się bardzo prężnie w latach trzydziestych XX wieku w czasie II-giej wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych. W 1945 r. CARITAS utworzyło swoją siedzibę w Krakowie. Niestety w 1950 roku ówczesna władza surowo zakazała wszelkiej działalności charytatywnej. Dopiero po roku 1989 CARITAS Kościoła odzyskała w naszej Ojczyźnie swobodę działania. W październiku (10-go) 1990 roku powołano Krajowy Organ Koordynujący pod nazwą CARITAS POLSKA.

W naszej parafii działalność charytatywna zaczyna się w chwili utworzenia parafii, a więc w 1985 roku Początkowo była to pomoc sporadyczna, świadczona przez zespół osób wchodzących w skład Salezjańskich Współpracowników Kościoła. Z zapisów kroniki wynika, iż CARITAS oficjalne działanie rozpoczął wkrótce po utworzeniu Diecezji Rzeszowskiej, dokładnie było to w kwietniu (17-go) 1992 roku. Oficjalna siedziba mieściła się przy parafii NSPJ w Rzeszowie przy ulicy Sikorskiego 21.

W nowo powstałej parafii Opatrzności Bożej powołana została sekcja CARITAS, której opiekunem został ks. proboszcz Roman Marek. Pierwszymi członkami były panie; Zofia Skiba (przewodnicząca sekcji), Maria Tabin, Danuta Kozłowska, a w styczniu 1993 roku otrzymały legitymacje członkowskie Helena Bąk, Janina Dyderska, Janina Kasza, Teresa Stefańska. W październiku 1995 roku nastąpiła zmiana nazwy i odtąd jest to Zespół Charytatywny. Następnych członków przyjęto na spotkaniu 10.03 1997 i były to: Teresa Szczepańska, Anastazja Pachuła, Krystyna Gamracka, Maria Gera i Eleonora Hodyr. Po śmierci p. Zofii Skiby przewodniczącą Zespołu została p. Janina Kasza i tę funkcję pełni, aż po dzień dzisiejszy. W 2002 roku do Zespołu dołączyły panie: Zofia Schewe i Krystyna Myśliwiec. Gdy 14-go maja 2001 roku po wieczną nagrodę odszedł pierwszy proboszcz parafii „Opatrzności Bożej” ks. Roman Marek opiekunem został obecny proboszcz ks. Jan Cienkosz. Spotkania Zespołu odbywają się regularnie w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Rozpoczynają się od uczestnictwa członków w Mszy św., a następnie w salce przekazywane są treści z materiałów formacyjnych na dany miesiąc. Co roku Zespół przygotowuje okolicznościowe nabożeństwa; Drogę Krzyżową, Różaniec. Członkinie biorą udział w spotkaniach formacyjnych Parafialnych Zespołów CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Organizują nadzwyczajną pomoc w Tygodniu Miłosierdzia, a niedzielę Bożego Miłosierdzia wspólne spotkanie wraz ze swoimi podopiecznymi. Wówczas wszyscy uczestniczą w uroczystym nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, po którym chorzy, niepełnosprawni i ich rodziny oraz opiekunowie spotykają się na wspólnej AGAPIE w Oratorium Św. Jana Bosko.

Członkinie Zespołu pełnią dyżury w salce parafialnej w każdy czwartek od godziny 17 do 18, zaś w środy od 17 do 18 w punkcie Pomocy Rzeczowej przy ulicy Podwisłocze 10A, który działa od 3-go stycznia 1994 roku. Od 18 lat w dniu 11 lutego organizowana jest w Domu Seniora Msza św. i spotkanie z okazji Dnia Chorego. W działalność Zespołu wpisane są regularne odwiedziny obłożnie chorych leżących w domu. Wiele troski poświęcają czynnie włączając się w organizację, np. Dnia Dziecka, a z okazji Świętego Mikołaja przygotowywane są paczki ze słodyczami dla wszystkich dzieci potrzebujących pomocy, a zwłaszcza dla niepełnosprawnych.

W stałą działalność wpisane jest kwestowanie na rzecz ludzi dotkniętych nieszczęściem; klęskami żywiołowymi; powodzią, trzęsieniem ziemi itp. W okresie Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia, przed rozpoczęciem roku szkolnego w przedsionku Kościoła wystawiony jest kosz, do którego wierni przynoszą żywność, pomoce szkolne i inne materiały, które następnie przekazywane są w postaci paczek potrzebującym. Co roku w Ośrodku CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach odpoczywa w okresie ferii i wakacji około 2000 dzieci z uboższych rodzin oraz osoby niepełnosprawne, wśród których zawsze są uczestnicy z parafii „Opatrzności Bożej”.

Koszty wypoczynku są pokrywane z zebranych przez Zespół ofiar ze sprzedaży świec wigilijnych, kalendarzy, paschałem, baranków wielkanocnych, cegiełek, skarbonek wielkopostnych i „chlebków” poświęconych w Wielki Czwartek itp.

W czasie czwartkowych dyżurów rozdawana jest żywność pozyskiwana z Diecezjalnej CARITAS. Z tej pomocy, co miesiąc korzysta około 180 rodzin, a ponieważ wiele jest wśród nich wielodzietnych, więc, po zsumowaniu regularną pomocą objętych jest przez Zespół Charytatywny przy parafii Opatrzności Bożej około 370 osób.