Wyniki wyszukiwania dla:

Koło przyjaciół Radia Maryja


Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie na Nowym Mieście zostało założone w czwartą rocznicę powstania Radia Maryja. Koło to powstało z inicjatywy parafianki Pani Krystyny Rychtarskiej przy aprobacie proboszcza księdza Romana Marka.

Oficjalna data rozpoczęcia działalności Koła to 12 grudnia 1995 r. W tym dniu została odprawiona Msza Św. w intencji Radia Maryja w kaplicy Opatrzności Bożej przez księdza Grzegorza Dudka, a po Mszy Św. została odmówiona modlitwa różańcowa. Na początku Koło liczyło kilka osób.

W styczniu 1996 r. odbyło się pierwsze spotkanie Koła, na którym zostały omówione sprawy organizacyjne. Do najważniejszych zadań Koła Przyjaciół Radia Maryja należą:

– modlitwa różańcowa za toruńską rozgłośnię Radia Maryja, za Ojczyznę, za Ojca św., biskupów, kapłanów, misjonarzy,

– wysyłanie „darów serca” na dalszy rozwój Radia i dzieł z nim związanych,

– rozprowadzanie prasy katolickiej, rozdawanie ulotek,

– angażowanie się we wszystkie akcje prowadzone za pośrednictwem Radia Maryja poprzez zbieranie podpisów i wysyłanie protestów,

– włączanie się w życie parafii poprzez prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństw Drogi Krzyżowej.

Opiekunowie Koła Przyjaciół Radia Maryja:

Rozpoczęcie

Imię i nazwisko Opiekuna Koła

Zakończenie

09.1997

Ks. Marek Dąbek

07.2001

09.2001

Ks. Józef Grzyb

08.2002

02.2003

Ks. Jan Cienkosz

05.2003

06.2003

Ks. Jan Szymańczuk

08.2005

09.2005

08.2010

Ks. Andrzej Szpak

Ks. Marian Król

08.2010

Zadania Koła są realizowane w sposób następujący:

Spotkania członków Koła z Opiekunem odbywają się raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu wakacyjnego (lipiec – sierpień).

Na spotkaniu we wrześniu są ustalane tematy spotkań formacyjnych na cały rok pracy. Spotkania są prowadzone w sposób aktywizujący wszystkich uczestników. Tematy są omawiane przez różne osoby, które z wyprzedzeniem, co najmniej miesięcznym zgłaszają chęć przygotowania się do jego realizacji. W ostatnich latach tematami wiodącymi były miejsca objawień się Matki Bożej (Fatima, Lourdes, Guadelupe), sanktuaria Matki Bożej w Polsce (Kalwaria Pacławska, Kodeń). Obecnie zapoznajemy się z żywotami świętych, którzy w sposób szczególny czcili Matkę Bożą.

– We wtorki przed Mszą św. o godz. 17.30 w kaplicy odmawiany jest różaniec w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny. Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, Księży pracujących w naszej parafii, o powołania kapłańskie i zakonne, za dzieci poczęte i nienarodzone oraz w intencjach osobistych.

– W styczniu odbywają się spotkania opłatkowe.

– Wysyłane są dary pieniężne tzw. „dary serca” na utrzymanie Radia Maryja i Telewizji Trwam.

– Wśród zainteresowanych rozprowadzane są czasopisma: „Różaniec”, „Rodzina Radia Maryja”.

– Na tablicy ogłoszeń przeznaczonych dla Koła Przyjaciół Radia Maryja umieszczane są informacje i ogłoszenia dotyczące działalności Radia Maryja.

– Kilka razy w roku odprawiane są Msze Św. w intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Opiekuna Koła.

– Zbieranie podpisów i wysyłanie protestów m.in.: przeciwko szykanowaniu Radia Maryja, przeciw legalizacji prawa do aborcji, przeciwko podpisaniu Traktatu Lizbońskiego, przeciwko prześladowaniu chrześcijan w świecie.

– Organizowanie i udział w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych.

– Prowadzona jest Kronika odzwierciedlająca dzieje Koła na przestrzeni wielu lat.

Największa aktywność Koła Przyjaciół Radia Maryja przypada na lata 1997-2001, gdy Opiekunem Koła był ks. Marek Dąbek. W tym czasie były organizowane coroczne pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy na spotkania z Rodziną Radia Maryja. W okresie Wielkiego Postu członkowie Koła prowadzili Drogę Krzyżową, w Wielki Czwartek adorowali Najświętszy Sakrament. W październiku podczas nabożeństwa różańcowego prowadzili rozważania tajemnic różańcowych.

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił rok 2002 Rokiem Różańca Świętego (trwającym od października 2002 do października 2003 r.). Listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 r. wzbogacił modlitwę różańcową o tajemnice światła. Członkowie Koła do odmawiania tajemnic światła przygotowywali się własnymi siłami gdyż w tym czasie Koło nie miało Opiekuna.

Ksiądz Jan Szymańczuk, który został opiekunem Koła od września 2003 r. zorganizował pielgrzymki do grobu błogosławionego Augusta Czartoryskiego w Sieniawie oraz do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Podczas spotkań formacyjnych ksiądz J. Szymańczuk objaśniał w sposób zrozumiały treść encykliki o Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia”, wydanej przez Papieża Jana Pawła II w 2003 r. oraz treść listu apostolskiego o Różańcu Świętym „Rosarium Virginis Mariae”  i przybliżył członkom Koła nowe tajemnice.

W 2004 r. członkowie Koła wzięli udział w uroczystościach towarzyszących przeniesieniu relikwii błogosławionego Augusta Czartoryskiego do ołtarza bocznego Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w kościele p.w. św. Józefa w Przemyślu.

W lipcu 2007 r. Opiekun Koła ksiądz Andrzej Szpak zorganizował pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Kodniu. Uczestnicy pielgrzymki oprócz modlitw u stóp łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej mieli możliwość wzięcia udziału w uroczystej Eucharystii wraz z młodzieżą uczestniczącą w Festiwalu Życia, który w tym czasie odbywał się w Kodniu. W drodze do Kodnia uczestnicy pielgrzymki poznawali historię i piękno ziemi ojczystej w tej części Polski, która jest mniej znana mieszkańcom Podkarpacia, m.in.:, Katedrę w Zamościu p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, w której znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Opieki, Świętą Górę Grabarkę, monaster św. Onufrego w Jabłecznej oraz muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, które zostało utworzone w dworku jego dziadków w Romanowie.

Członkowie Koła uczestniczyli w uroczystościach koronacyjnych obrazu Matki Bożej w sanktuariach w Skalniku (2007 r.) oraz w Szczyrku na Górce (2008 r.).

W 2008 r. Opiekun Koła ks. A. Szpak został kilkakrotnie zaproszony do studia Radia Maryja, gdzie wraz z ojcem Ryszardem Sierańskim OMI prowadził audycję piątkową „Czas wzrastania”.

Obecnie mimo ogłoszeń o spotkaniach z ambony i na tablicy ogłoszeń, Koło liczy stałych członków ok. 10 osób. Czasem przychodzą sympatycy Radia Maryja i wtedy jest nas więcej.

Dzieje Koła PRM opracowała Maria Polańska w oparciu o zapisy w Kronice Koła oraz informacje przekazane przez członkinie Koła – panią Krystynę Rychtarską i panią Wandę Nowicką oraz Opiekuna Koła ks. Andrzeja Szpaka.