Wyniki wyszukiwania dla:

Grupa AA „Krokus”


Pierwsze spotkanie grupy AA KROKUS odbyło się w dniu 3.XII 1992 roku w mieszkaniu Sławka ze względu na brak własnego lokalu. W dniu tym Sławek obchodził drugą rocznicę abstynencji. W czasie tego spotkania, na które przybyli koledzy, aby złożyć mu życzenia, podjęto decyzję o poczynienie starań celem uzyskania zgody na korzystanie z salki katechetycznej przy parafii Opatrzności Bożej. Po spotkaniu z proboszczem tutejszej parafii księdzem Romanem Markiem i dzięki Jego życzliwości i zrozumieniu po zapoznaniu się  programem dwunastu kroków uzyskano zgodę na korzystanie z pomieszczenia.

Założycielami grupy byli: Sławek, Stefan, Janusz. Początkowo mitingi odbywały się w każdy poniedziałek o godzinie 18 30. Wkrótce termin spotkania zmieniono za zgodą grupy na środę godzinę 18 30 i ten termin jest stały. Dużym wsparciem dla grupy w jej początkach byli Jacek z grupy ORION oraz Zbyszek. Następnie dołączył brat Stanisław. Grupa od samego początku zyskała duże poparcie od przyjaciół i sympatyków ruchu AA. t.j. krucjaty wyzwolenia człowieka w osobie Zbyszka, Leona i Bogdana, którzy uczestniczyli już w pierwszym mitingu. W okresie o 3.XII. 1992 r. do końca marca 1993 r grupa zaczęła się powiększać, zaczęli przybywać nowi przyjaciele, którzy pragnęli zmieniać swoje życie, przestawać pić alkohol. Do grupy dołączyli Jacek i dwóch Andrzejów. Grupa liczy już dwanaście osób. Grupa AA KROKUS jest otwarta na tych, którzy pragną zaprzestać picia i zmienić swoje życie. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej o chorobie alkoholowej, pierwsza środa miesiąca jest mitingiem otwartym, w którym mogą uczestniczyć osoby współuzależnione, jak i ci, którzy chcą się dowiedzieć, jak pomóc innym.

Grupa KROKUS jest znana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Odwiedzają nas przyjaciele z całej Polski jak i z USA, Słowacji, Ukrainy itd. Niesiemy posłanie tam, gdzie tego potrzeba, między innymi na inne grupy wolnościowe, jak i też do zakładów karnych.

Mottem grupy są słowa: „Darmo otrzymałeś, darmo daj”. To znaczy, że jak ktoś poprosi o pomoc i przyjdzie na grupę, daj mu to, co ty na początku otrzymałeś, tj. ciepło, miłość, dziel się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Tak to trwa do dzisiaj. Każdy, kto chce i pragnie nie pić alkoholu, miejsce jego jest we Wspólnocie AA.

Alkoholizm to choroba duszy i ciała, lecz z tą chorobą można żyć, można tę chorobę zatrzyma. Pod jednym warunkiem, aby nigdy nie sięgnąć po alkohol. Po to służą te spotkania na grupie AA. Dzieląc się doświadczeniem siłą i nadzieją pracując na programie dwunastu kroków, żyć w zgodzie ze swoja Siłą Wyższą, Bogiem można wytrwać, można nie pić. Na grupie AA KROKUS dzięki życzliwości i zrozumieniu Kapłanów tutejszej parafii grupa AA trwa już siedemnaście lat. Dlatego też Wszystkim Uczestnikom, którzy spotykają się w tej parafii w tej salce jest milo i czuć ducha Wspólnoty, Ducha Opatrzności Bożej.

Boże, użycz mi pogody Ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.