Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie współpracownicy


W 1878 roku na I Kapitule Generalnej Zgromadzenia ks. Bosko podkreślił gorące pragnienie ogarnięcia swoim duchem i włączenia w realizację różnych projektów ludzi wierzących, świeckich. Stworzył dzieło Współpracowników wierząc, że rozszerzy się ono na cały świat.

Historia działalności Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich (taka nazwa obowiązywała w latach 1986 – 2006) jest bogata. W kronice Stowarzyszenia czytamy:  10 grudnia 1989 roku o godz. 16.00 została odprawiona Msza św., a po niej odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Salezjańskich Współpracowników Kościoła przy Parafii Opatrzności Bożej. W spotkaniu uczestniczyli ks. Michał Szafarski z Krakowa – delegat ks. inspektora ds. Pomocników, ks. Roman Marek pan Stanisław Bieda-przewodniczący Rady SWS Kraków i pani Maria Zając – członek Rady SWS Kraków oraz dwadzieścia siedem osób z Nowego Miasta.

Tyle kronika, a tak naprawdę to Współpracownicy są od początku Salezjańskiego Dzieła. Już jesienią 1983 roku ks. Roman Marek nawiązał kontakt z niektórymi mieszkańcami Nowego Miasta i Drabinianki, by przygotować tak ważny dzień – 7 października 1984 roku. Dzień wcześniej przed uroczystością Matki Bożej Różańcowej – grupa wtajemniczonych pomocników – posprzątała blaszany barak, ustawiony został przed nim Krzyż, w środku ołtarz, a wieczorem zostali mieszkańcy najbliższych bloków powiadomieni o pierwszej Mszy świętej. Od tego czasu przez następne dni, tygodnie, miesiące, lata aż po dzień dzisiejszy Współpracownicy pomagają Salezjańskiemu Dziełu najlepiej jak potrafią na miarę swoich możliwości i umiejętności. Zaangażowane były i po dzień dzisiejszy są ich całe rodziny w różnych pracach: porządkowych, organizacyjnych, budowlanych. We Wspólnocie SSW bardzo ważna była i jest modlitwa. To Współpracownica Salezjańska od samego początku wraz z innymi parafiankami pomimo, nieraz trudnych warunków rozpoczyna dzień śpiewem godzinek (przez 16 lat w kaplicy a od 2000 roku w już w kościele). Comiesięczna Msza św., a po niej obowiązkowo spotkanie formacyjne. Ciągła formacja pomaga przeżywać własne życie w sposób harmonijny, integrując życie duchowe z zawodowym, posługę w posłannictwie ze zobowiązaniami powołaniowymi. Pogłębieniu formacji duchowej służyły: dni skupienia, konferencje pielgrzymki kongresy oraz studia międzyinspektorialne, które były organizowane głównie w Częstochowie u stóp Pani Jasnogórskiej.

Pierwsze uroczyste przyrzeczenie złożyła 25 osobowa grupa w dniu 30 listopada 1994 roku podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Delegat Inspektorialny ks. Michał Szafarski z Krakowa. Składający uroczyste przyrzeczenia otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali włączeni do Rodziny Salezjańskiej.

Do sierpnia 1997 roku opiekunem duchowym i inspiratorem wszelkich działań był ks. Roman Marek, a 12 września tegoż roku uroczystą Mszą św. rozpoczęto współpracę z nowym Delegatem Lokalnym ks. Markiem Dąbkiem, która trwała do września 2001 roku.

W lutym 1999 roku Wspólnota została powiększona o Salezjańskich Współpracowników z Jasła i wspólnie staraliśmy się zgłębiać i czynnie realizować pedagogię św. Jana Bosko, która jest niezaprzeczalnie najnowocześniejszym podejściem do wychowania młodego pokolenia.

W ciągu tych kilkunastu lat działalności Stowarzyszenia miały miejsce szczególne wydarzenia, w których Współpracownicy z naszej parafii brali czynny udział. Należy do nich zaliczyć między innymi:

– II Kongres Współpracowników, który odbył się w Bolonii w 1995 roku w którym z naszej parafii uczestniczyła Janina Błażej.

– uroczystości w Oświęcimiu z okazji 100-lecia obecności Salezjanów w Polsce i spotkanie z Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Juanem Edmundo Vecchi (VIII następcą Świętego Jana Bosko) – 1998 roku

– spotkanie z Radcą Generalnym Rodziny Salezjańskiej ks. Van Hecke w Rzeszowie-1999

– przejście do nowego kościoła – wigilia 1999

– jubileusz -10 lat oficjalnej działalności SWS w parafii – styczeń 2000

W lipcu 2001 roku Opiekunem, a zarazem Delegatem Lokalnym został ks. Jan Cienkosz. W ciągu trzech lat współpracy wiele wydarzyło się we Wspólnocie m. in. zostało ukończone i oddane do pełnego użytkowania Oratorium Miały też miejsce bardzo podniosłe uroczystości religijne w parafii; pierwsze Misje Św., Nawiedzenie MB w kopii Cudownego Wizerunku z Jasnej Góry, ponadto organizowane były na poziomie lokalnym, a także inspektorialnym rekolekcje, dni skupienia, różne nabożeństwa, między innymi w Siedliskach rodzinnej miejscowości ks. Józefa Kowalskiego, spotkanie w Oświęcimiu we wrześniu 2002 z IX następcą Świętego Jana Bosko ks. Pascual Chavez – Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Salezjańskiego, którego w imieniu wszystkich Współpracowników z Inspektorii Św Jacka witała Janina Błażej (wówczas koordynator Inspektorialny SSW.

Od września 2004 roku Opiekunem Duchowym, a zarazem Delegatem Lokalnym został ks. Kazimierz Skałka. W czasie spotkań formacyjnych ks. Delegat szczególną uwagę poświęcił Świętym i Błogosławionym z Rodziny Salezjańskiej zwłaszcza Ks. Augustowi Czartoryskiemu.

W październiku 2004 roku wspólnie z Rodziną Salezjańską z całej Polski Salezjanie Współpracownicy wzięli udział w dziękczynnej Mszy św. w Przemyślu za dar beatyfikacji Ks. Augusta Czartoryskiego, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 25 kwietnia w Rzymie

W maju 2005 roku w oktawie Bożego Ciała wyruszyliśmy wraz z Delegatem Lokalnym SWS ks. Kazimierzem Skałką na pielgrzymi szlak: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach – Opactwo w Tyńcu – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Szczyrk. Modlitwa w tych szczególnych miejscach była wprowadzeniem do Dni Skupienia ( 27-28 V), które przeżywaliśmy wraz ze wszystkim Współpracownikami Salezjańskimi z całej Inspektorii Świętego Jacka u stóp Szczyrkowskiej Pani.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca wraz ze Współpracownikami z Jasła i Przemyśla dziękowaliśmy Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Błogosławionego Ks. Józefa Kowalskiego w Jego rodzinnej miejscowości w Siedliskach. Tam dotarła do nas wiadomość o zmianie naszego opiekuna. Ksiądz Kazimierz od sierpnia objął probostwo w par. pw. Św. Józefa w Przemyślu. Naszym delegatem został mianowany ks. Leszek Leś i był naszym opiekunem zaledwie rok do lipca 2006 roku. Dzięki Jego pomocy i zaangażowaniu grupa Współpracowników Salezjańskich wybrała się z pielgrzymką do miasta trzech religii, niepisanej stolicy Galicji w okresie międzywojennym, Lwowa. Połączyliśmy wyjazd z dniem skupienia. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele Księży Michalitów w Prałkowcach pod Przemyślem, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup IgnacyTokarczuk. Następnie wysłuchaliśmy konferencji na temat wychowania i problemów młodzieży, którą w gościnnych progach Domu Salezjańskiego w Przemyślu wygłosił ks. Marian Dziubiński z Krakowa. W tym dniu wraz z nami modlili się i szczerze radowali Współpracownicy z Jasła i Przemyśla. Po wspólnej kolacji nasza grupa wyjechała do Przemyślan na Ukrainie. Tam przyjął nas około godziny 2-ej w nocy wspaniały kapłan – salezjanin ks. Piotr Smolka. W trakcie pielgrzymki nawiedziliśmy lwowskie świątynie, piękną nekropolię na Łyczakowie i po wspólnej z lwowianami Mszy św. w katedrze wróciliśmy do domu dziękując Panu za dar zobaczenia pięknego Lwowa, za wspólną modlitwę, za łaskę przeżywania naszego dnia skupienia z udziałem tak wspaniałych kapłanów.

W tym samym roku jesienią odbył się w Słowacji Kongres Współpracowników Salezjańskich Regionu Europy środkowo-wschodniej, na którym pracowano nad projektem nowego Statutu i Regulaminu Współpracowników. Mury Bratysławskiego Seminarium Duchownego gościły delegatów z Polski, Niemiec, Czech, Austrii, Chorwacji i gospodarzy spotkania Słowacji. Naszą krakowską Inspektorię reprezentowali ks. delegat Krzysztof Rodzinka, pan Aleksander Krawyciński – koordynator inspektorialny Rady SSW oraz koordynator z naszego centrum lokalnego Andrzej Kłos.

W Oktawie Bożego nasza wspólnota liczną grupą pielgrzymowała do Tronu „Gaździny Beskidów”, Matki Bożej w Szczyrku. Kontynuując tradycję, nawiedziliśmy miejsca związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, modląc się w Nowym Sączu przy relikwiach św. Rity, w klasztorze ss Klarysek w Starym Sączu u świętej Kingi odmawiając różaniec u stóp Matki Pani Podhala w Ludźmierzu.

Rok naszej działalności zakończyliśmy tradycyjnie na rodzinnej ziemi błogosławionego ks. Józefa Kowalskiego.

Od sierpnia 2006 roku naszym opiekunem został mianowany przez nowego ks. Inspektora dr Marka Chrzana ks. Stanisław Konior i pełni tę posługę obecnie.

Pod Jego duchowym przewodnictwem pozwolił nam Bóg przeżywać piękny Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Michała Szafarskiego przez wiele lat Delegata Inspektorialnego SWS, który i nadal wspiera Współpracowników w modlitwie i radzie. Wrzesień roku 2008 przyniósł nam wielkie wydarzenie dla całej rodziny salezjańskiej. Wspólnie z pielgrzymami niemal z wszystkich zakątków Polski radośnie, choć w deszczu, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar koronacji Maryi Królowej w Szczyrku. W październiku delegat z naszego centrum lokalnego uczestniczył w kongresie SSW – region Europy środkowej i wschodniej – w Lużnicy w Chorwacji gdzie wybrano nowa Radę Regionu. Współpracownicy witali w progach naszego Domu Salezjańskiego delegacje z Warszawy, Piły i Krakowa zapewniając poczęstunek i możliwość wypoczynku przed drogą.

Rok 2009 oprócz tradycyjnych Dni Skupienia w Szczyrku i modlitewnego spotkania w Siedliskach przyniósł nam w darze możliwość pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej. U stóp ołtarza Pani Kalwaryjskiej polecaliśmy Jej opiece nasze sprawy i troski, prosząc o łaski dla wszystkich salezjanów i parafian z naszego osiedla.

Tak, krok po kroku, modląc się, pracując na chwałę Bożą dla dobra ludzi, minęło 20 lat. Rok Pański zakończyliśmy radosnym dziękczynieniem za tę wielką łaskę. 12 grudnia na naszym uroczystym spotkaniu przypomnieliśmy sobie i zaproszonym gościom z Krakowa, Lublina i Jasła naszą historię zaprezentowaną przez wieloletnią panią koordynator Janinę Błażej i pełniącego rolę gospodarza koordynatora Andrzeja Kłosa. Wysłuchaliśmy konferencji księdza delegata Krzysztofa Rodzinki. Z wielką radością przyjęliśmy gratulacje i życzenia od naszych przyjaciół: pana Stanisława Biedy, który był obecny przy naszych „narodzinach”, pana koordynatora inspektorialnego Aleksandra Krawycińskiego, pana Romana Machowskiego. Po wspólnym obiedzie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do naszej świątyni, by wspólnie z wiernymi uczestniczyć w Mszy św. dziękczynnej – za dar wspólnej pracy przez 20 lat. Uroczystej Liturgii przewodniczył ks. Inspektor Marek Chrzan w asyście księży: Emila Midury z Gogołowa, Michała Szafarskiego z Krakowa, Mariana Dziubińskiego z Lublina, Krzysztofa Rodzinki z Polany, Leszka Bachty z Siedlisk i Stanisława Koniora. Salezjanie Współpracownicy ubogacili uroczystość śpiewem, niosąc w darze ołtarza kielich mszalny. Dziękując Bogu Wszechmogącemu i prosząc przez wstawiennictwo Matki Wspomożycielki Wiernych i świętego Jana Bosko zamknęliśmy kolejny rozdział historii naszej parafii i Stowarzyszenia.

Współpracownicy z naszej parafii działają w ścisłej łączności z Rodziną Salezjańską w Polsce poprzez spotkania – rekolekcje, prenumeratę wcześniej „Biuletynu Salezjańskiego”, a obecnie „Don Bosco”, a także mają swoich przedstawicieli we władzach w Prowincji. Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia na poziomie parafii całością działalności kieruje Koordynator Lokalny. Do grudnia 2004 roku była nim Janina Błażej, a następnie funkcję tę przejął i aktualnie ją pełni Andrzej Kłos. Należy podkreślić, że żyjemy w trudnych czasach, które wymagają od ludzi świeckich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa w szerzeniu Dzieła Świętego Jana Bosko. .