Wyniki wyszukiwania dla:

Akcja Katolicka


Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej została powołana 2 czerwca 1995 roku dekretem ks. Bp. Ordynariusza Kazimierza Górnego. Wkrótce po tym wydarzeniu ks. proboszcz Roman Marek powierzył organizowanie Oddziału przy Parafii Opatrzności Bożej grupie bardzo zaangażowanych mieszkańców naszego osiedla. Już w czerwcu 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8. grudnia 1997 roku Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej oficjalnie powołał nasz Parafialny Oddział ustanawiając jego Asystentem Kościelnym ks. Romana Marka. W pracy Oddziału zaangażowało się 20 osób. Powołano Zarząd, którego prezesem został mianowany przez JE ks. bpa Kazimierza Górnego pan Eugeniusz Sitarz.

Zgodnie z wytycznymi Diecezjalnego Instytutu działalność obejmowała i tak jest po dzień dzisiejszy głównie formację duchową członków w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, Encykliki Jana Pawła II oraz materiały wydawane na każdy rok przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (KIAK). Oto przykłady niektórych wykładów wygłoszonych podczas spotkań:

– sakramenty św.- o świętowaniu niedzieli

– dary Ducha Świętego – zaangażowanie katolików świeckich w sprawy społeczno-polityczne

– rola ojca w rodzinie – zaduma nad życiem – być czy mieć? – błogosławieni Diecezji Rzeszowskiej : ks. Józef Kowalski, ks. Roman Sitko, Natalia Tułasiewicz, Stanisław Starowieyski

W latach 1998-1999 członkowie POAK wiele pielgrzymowali m. in. do Tronu Królowej Polski , Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, a także do Ustrobnej miejsca urodzenia błogosławionego Stanisława Starowieyskiego, który jest Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Ponadto wiele czasu poświęcili działalności na rzecz Parafii, m. in:

– przygotowywali i rozprowadzali flagi państwowe, papieskie i maryjne,

– przeprowadzali zbiórki na budowę Instytutu Jana Pawła II w Rzeszowie

– powiększyli grono członków Krucjaty Różańca. Rozdali w parafiach ponad pięć tysięcy różańców i tyle samo zebrali deklaracji od wiernych włączających się do modlitwy w intencji papieża Jana Pawła II. W ten sposób dopomogli w wypełnieniu ślubowania, które złożył Ojcu św. Prymas Tysiąclecia 24. października 1989 roku.

Inspiratorem działań, a przede wszystkim przewodnikiem duchowym był Asystent Kościelny ks. Roman Marek, który od początku powstania Parafialnego Oddziału przygotowywał jej członków do największego przeżycia, jakim było w 1999 roku  przejście do nowego kościoła.

Rok Jubileuszowy członkowie Akcji Katolickiej uczcili sfinalizowaniem starań, by postawić Krzyż na nowym osiedlu przy ulicy Cegielnianej. Starania trwały ponad rok, obfitowały w różnorodne trudności, ale 8 czerwca 2000 roku zostały uwieńczone pełnym sukcesem. Krzyż stalowy dziewięciometrowy został zaprojektowany i wykonany przez Eugeniusza Znaleźniaka głównie z ofiar mieszkańców parafii Opatrzności Boże,j za wielkim staraniem prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej p. Eugeniusza Sitarza jako dziękczynienie za Wielki Dar Roku Jubileuszowego. Była to odpowiedź na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który oznajmił: „Tam, gdzie stawia się Krzyż, czyni się znak, że rozpoczęła się nowa ewangelizacja”. Należy podkreślić, iż Ojciec Święty niejednokrotnie wzywał Polaków do wierności wierze ojców dla których od ponad tysiąca lat Krzyż zawsze był największą wartością i świętością. Dobitnie to wyraził 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem mówiąc: „Nie wstydźcie się Krzyża
, Brońcie Krzyża!!!” Tak więc na skrzyżowaniu ulic Podwisłocze i Cegielniana stoi krzyż, a jego szerokie ramiona wołają „Króluj nam Chryste”. Uroczyste poświęcenie krzyża nastąpiło w dniu 1 lipca w święto Niepokalalanego Serca Maryi przez ks. dziekana Stanisława Maca.

W dniu 14 maja 2001 Asystenta Kościelnego POAK. Ks. Romana Marka, Pan Nasz i Stwórca odwołał do wieczności. Nowym Asystentem Kościelnym POAK został w dniu 1. lipca 2001 ks. Jan Cienkosz, nowy proboszcz parafii, a na Walnym Zebraniu wybrano kandydatów na prezesów z których nominację z rąk JE ks. bpa Kazimierza Górnego otrzymała dr inż. Janina Błażej. W latach 2001-2004 formacja członków była oparta głównie na materiałach formacyjnych KIAK, a były to:

– w 2001 roku – Nowenna miesięcy

– w 2002 roku – Materiały I Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej

– w 2003 roku – Uwielbić Jezusa w Liturgii

– w 2004 roku – Naśladować Chrystusa

Zebrania członków POAK odbywały się regularnie, co dwa miesiące zawsze w drugą niedzielę miesiąca, były też spotkania dodatkowe w okresie szczególnych przeżyć religijnych w parafii np:

– maj 2001 – uwieńczenie wielomiesięcznych starań członków POAK by w miejscu gdzie w latach 1984-1999 była kaplica Opatrzności Bożej, w której codziennie na Eucharystii gromadzili się wierni stanęła figura Matki Bożej Niepokalanej, którą we wrześniu 2001 poświęcił ks. Jan Cieńkosz – marzec 2002 – pierwsze Misje Parafialne – sierpień 2002 – Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej- kwiecień 2003 – renowacja Misji Świętych

Członkowie POAK brali udział we wszystkich rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, dniach skupienia, konferencjach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK), uczestniczyli także:

– w I Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu (listopad 2001) – pożegnaniu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (sierpień 2003), – w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymki na Słowację (Roźnava 13 września 2003)- w corocznych uroczystościach patronalnych AK Chrystusa Króla, ogólnomiejskich – Drogi Krzyżowej , procesjach Bożego Ciała, w Ogólnopolskich pielgrzymkach członków Akcji Katolickiej na Jasną Górę, w pielgrzymkach parafialnych: do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Szczyrku, Nowego Sącza, Oświęcimia, Tronu Królowej Polski w Częstochowie, Bolesnej Królowej Narodu Polskiego w Licheniu, Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w pielgrzymkach pieszych Diecezji Rzeszowskiej na Jasną Górę i ogólnopolskich do Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie.

Pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego ks. Jana Cienkosza członkowie POAK opracowali:

– swoje przemyślenia na temat „Kościół na przełomie wieków- wyzwania dla duchownych i świeckich, zrzeszonych w Akcji Katolickiej” – wrzesień 2001- kolejne numery gazetki parafialnej „Znak Opatrzności”- dbali o godne uczczenie świąt kościelnych i państwowych, czego wyrazem było m.in. szycie i rozprowadzenie flag kościelnych, emblematów religijnych. Starali się służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów parafii m.in. ukończenie prac budowlanych w domu młodzieżowym, budowa dzwonnicy uporządkowanie placu wokół kościoła, oświetlenie świątyni Opatrzności Bożej, Krzyża Jubileuszowego, figury Matki Bożej Niepokalanej. Starali się pozyskiwać dla tych przedsięwzięć wsparcie finansowe; organizowali spotkania z radnymi i prezydentami miasta Rzeszowa zwracali się z ustnymi i pisemnymi prośbami do różnych urzędów i firm o pomoc finansową, zwłaszcza na działalność młodzieżową w parafii.

W kolejnym trzechleciu duchowa formacja członków była prowadzona w oparciu o następujące materiały formacyjne DIAK:

– w 2005 roku – Eucharystia dziękczynienie składane Bogu za dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa – w 2006 roku – Ucząc się nadziei – w 2007 roku – Przypatrzmy się powołaniu

W 2005 i 2006 roku szczególnie dużo uwagi poświęcono nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, były też wykłady np: „Stefan Wyszyński-Kardynał-Prymas i Mąż Stanu”, „Życie Bł. Piotra Jerzego Frasatiego”, ” Trwajcie mocni w wierze” – nauczanie papieża Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski.

Należy nadmienić, iż był to czas szczególnych przeżyć religijnych w parafii;

– kwiecień 2005 – odejście Ojca Świętego Jana Pawła II do domu Ojca – czerwiec 2006 – pierwsze prymicje w parafii i Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Bronisława Piroga- październik 2007 – Nawiedzenie relikwii Św. Dominika Savio

W tym okresie członkowie POAK brali udział w organizowanych przez DIAK rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, czynnie włączyli się także w organizację m.in.:

– dekanalnych spotkań członków i sympatyków Akcji Katolickiej – kwiecień 2005 w czasie których rozważano tematy: „Czy Chrystus jest dla mnie celem w życiu” oraz „Naśladować Chrystusa to wezwanie dla członków Akcji Katolickiej” – I Kongresu połączonego z uroczystością 10-lecia AK Diecezji Rzeszowskiej pod hasłem „Ku cywilizacji miłości” – wrzesień 2006

– spotkania odpowiedzialnych za edukację pt. „Oblicza patriotyzmu” – styczeń 2007 – Uczestniczyli w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Członków Akcji Katolickiej na Jasną Górę; a także w pielgrzymkach parafialnych: oraz w pielgrzymkach pieszych do Wilna na Jasną Górę i Lwowa. Corocznie we wrześniu pielgrzymowali też pieszo do Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, a w 2007 roku zorganizowali także parafialną pielgrzymkę na koronację MB Królowej Gór w Skalniku, uczestniczyli w międzydiecezjalnym czuwaniu i prowadzeniu Drogi Krzyżowej w Sanktuarium Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w 2007 roku.- Pod przewodnictwem ks. Jana Cienkosza członkowie POAK redagowali kolejne wydania gazetki parafialnej „Znak Opatrzności” łącznie 22 numery. W następnych latach podczas spotkań były rozważane następujące treści:

– 2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa”, dodatkowo ubogacone o zawołaniem „Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa”

– 2009 „Otoczmy troską życie”, „Akcja Katolicka w służbie życiu” – 2010 „Bądźmy świadkami miłości”, „Akcja Katolicka w służbie miłości”

Czynnie włączali się w prowadzenie nabożeństw, m.in. adoracji podczas Triduum Paschalnego, przygotowanie komentarzy do comiesięcznych Mszy św. Dbali o godne uczczenie świąt kościelnych i państwowych. Na bieżąco starali się służyć pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów parafii, z którymi zwracał się ks. Asystent i z Jego inspiracji podjęli się opracowania książki z okazji Jubileuszu 25-lecia.

Na podkreślenie zasługuje też opieka nad gablotą przed kościołem, w której za wykonywanie bardzo pięknych dekoracji i zamieszczanie wspaniałych treści głównie z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II słowa uznania należą się pani Ewie Gajeckiej. Najważniejsze wydarzenia Parafialnego Oddziału AK spisywane są w kronice przez państwa Barbarę i Andrzeja Gutowskich.

Członkowie POAK wyrażają wielką wdzięczność Asystentowi Kościelnemu ks. Janowi Cienkoszowi i mówią serdeczne „Bóg zapłać” za inspirowanie do różnych działań, życzliwość dla wszystkich członków, za troskę o prawidłowe i owocne funkcjonowanie POAK przy parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie na Nowym Mieście. Ks. Jan Cienkosz zakończył posługę w parafii Opatrzności Bożej, a nowym Asystentem Kościelnym POAK od lipca 2010 roku jest ks. proboszcz Sławomir Zdoliński.