Wyniki wyszukiwania dla:

Intencje mszalne

SOBOTA 23 październik

7:00
Za zmarłego + Józefa w 6 rocz. śmierci
Za zmarłego + Franciszka, + Eleonorę
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłego + Zdzisława Gieroń
Za zmarłego + Marka Kopeć w 5 rocz. śmierci
18:00
Za zmarłych z rodziny Kruków
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

PIĄTEK 22 październik

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Placha
Przebłagalna za grzechy całego świata
Za zmarłą + Zuzannę, + Franciszka, + Mariana Iżyk
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłą + Helenę
18:00
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla rodziny Marii.
Za zmarłego + Antoniego w 30 rocz. śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

CZWARTEK 21 październik

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek
Za zmarłego + Stanisława Szczepanika
Za zmarłego + Jana Rusina
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłą + Magdalenę i + Jana
18:00
Za zmarłą +Rozalię, + Jana, + Stanisława Szalacha
Za zmarłą + Balbinę Byczyńską
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

ŚRODA 20 październik

7:00
Za zmarłego + Pawła Bieniasza
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Za zmarłą + Stanisławę i + Andrzeja
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłą + Kazimierę i + Krystynę
18:00
Za zmarłego + Mariusza Brzęka
Za zmarłego + Kazimierza Ratajczyka w 25 rocz. śmierci
Za zmarłą + Irenę Twardowską w 5 rocz. śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

WTOREK 19 październik

7:00
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka
Za zmarłego + Jana Rusin
O potrzebne łaski i zdrowie dla Anny
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłą + Teresę
18:00
Za zmarłe członkinie z parafialnego Zespołu Caritas: + Maria Gera, + Janina Dyderska, +Bogumiła Król, +Krystyna i Robert Myśliwiec, + Krystyna Gamracka
Za zmarłego + Tadeusza Kruka
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

PONIEDZIAŁEK 18 październik

7:00
Za zmarłą + Marię Ochał w 4 rocz. śmierci
Za zmarłego + Krzysztofa Budzyn
O łaskę odnowy moralnej dla narodu polskiego
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika
8:00
Za zmarłego + Ferdynanda
18:00
Za zmarłą + Bronisławę, w 11 rocz. śmierci, +Zofię w 25 rocz. śmierci, + Annę i + Danutę
Za zmarłego + Władysława Wójtowicza w 40 rocz. śmierci
Za zmarłą Barbarę Milewską w 10 rocz. śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka

SOBOTA 16 październik

7:00
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Ireny i Jana w 50 rocznicę małżeństwa
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kakuda
8:00
Za zmarłych z rodziny Pytel i Bajor
14:00
Ślub
18:00
Za zmarłego + Andrzeja
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika

PIĄTEK 15 październik

7:00
Za zmarłą + Weronkę Woźniak
Za zmarłą + Annę Bator w 7 rocz. śmierci
Za zmarłego + Krzysztofa Budzyn
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kakuda
8:00
Za zmarłego + Klemensa i + Franciszkę
Za zmarłego + Władysławę Nazimek
18:00
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży Matki Bożej Królowej Świata i ich rodzin
Za zmarłą + Jadwigę, + Stanisława Niewolak
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika

CZWARTEK 14 październik

7:00
Za zmarłego + Bernarda Zająca
Za zmarłą + Kazimierę Baran w 12 rocz. śm.
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Mariana w 43 rocznicę ślubu
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kakuda
8:00
Za zmarłą + Władysławę, + Tadeusza w 20 rocz. śmierci
Za zmarłego + Michała i + Józefę
18:00
Za zmarłą + Weronikę i + Józefa
Za zmarłą + Zofię, + Kazimierza w rocznice śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika

ŚRODA 13 październik

7:00
Za zmarłego + Władysława Klęsk w 34 rocz. śmierci
Za zmarłą + Stefanię, +Władysława, +Zofię oraz + Marię
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, o łaskę nawrócenia dla Michała i Marcina za wstawiennictwem Matki Bożej i Anioła Stróża.
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Zbigniewa Kakuda
8:00
Za zmarłego + Zbigniewa Kaduka
O łaskę powrotu do zdrowia dla chorego syna Piotra
18:00
Za zmarłego + Andrzeja Kochan
Z Róży Krwi Chrystusa, o błogosławieństwo Boże dla bezdomnych i bezrobotnych oraz w intencji wszystkich mieszkańców naszego Osiedla
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Romana Miąsika