Wyniki wyszukiwania dla:

Intencje mszalne

SOBOTA 28 maja

7:00
Za zmarłą +Władysławę Nazimek gregorianka 28
Za zmarłych + Helenę i + Antoniego Południak
Za zmarłego + Bronisława Nalepę
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od Doroty i Roberta Magryś z rodziną
Za Zamarłego + Krzysztofa Robaka od Zespołu Śpiewanego Budziwojce
8:00
Za zmarłą + Annę i zmarłego + Jacentego Orlika
18:00
W intencji żywych i zmarłych członków Wspólnoty Patronki Dobrej śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od rodziny Drzałów
Za zmarłą + Izabelę Leniart

PIĄTEK 27 maja

7:00
Za zmarłą +Władysławę Nazimek gregorianka 27
Za zmarłą + Annę Włodarczyk od pracowników MOPS w Rzeszowie
Za zmarłą + Bronisławę, zmarłego + Józefa, i zmarłego + Jerzego Płodzień
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Lesława Kozika od pracowników Żłobka nr 11
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum- Geo w Rzeszowie
8:00
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla księdza Jacka, Proboszcza parafii
Za zmarłego + Andrzeja w 18 rocznicę śmierci
18:00
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Teresy i jej rodziny
Za zmarłego + Mariana Wisz w 3 rocznicę śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od Ryszarda Sarny z rodziną
Za zmarłą + Izabelę Leniart

CZWARTEK 26 maja

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek gregorianka 26
Za zmarłą + Zofię i zmarłą + Joannę
Za zmarłego + Augustyna Jankowskiego od koleżanek i kolegów córki z Katedry Metod Ilościowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od pracowników Żłobka nr 11
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum- Geo w Rzeszowie
8:00
Za zmarłego + Piotra w 9 rocz. śmierci, rodziców chrzestnych + Teresę i + Mariana
Za zmarłą + Stanisławę, + Tadeusza, + Franciszkę oraz zmarłego + Stefana
18:00
Za zmarłego + Michała w 20 rocz. śmierci
Za zmarłą + Helenę Niedroszlańską – Kozłowską od córki i synów z rodzinami za zmarłych z rodziny Błajdów
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od rodziny Zimów
Za zmarłą + Izabelę Leniart

ŚRODA 25 maja

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek gregorianka 28
Za zmarłego + Stanisława Nabożnego w 21 rocz. śmierci
Za zmarłą + Halinę Drewniak od męża
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od pracowników Żłobka nr 11
Za zmarłego+ Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
8:00
Za zmarłą + Mariannę i + zmarłego + Stanisława
18:00
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i dary Ducha Świętego dla ks. Marcina Pikora od Margaretek
Za zmarłego + Tadeusza Batóga w 12 rocz. śmierci
Za zmarłą + Annę Włodarczyk od mieszkańców bloku 38 klatka V
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od Bogumiły Piejko
Za zmarłą + Izabelę Leniart

WTOREK 24 maja

7:00
Za zmarłą+ Władysławę Nazimek gregorianka 24
Za zmarłą + Emilię i zmarłego + Józefa
O łaskę nawrócenia i uzdrowienia z uzależnień dla Piotra
7:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
Za zmarłego + Lesława Kozika od rodziny Zaborniak
8:00
Za zmarłego + Tadeusza Kowalskiego i zmarłych rodziców + Wiktorię i + Jana
Za zmarłą + Stanisławę Nizioł od rodziny Strzępków
18:00
Z Róży Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członkiń tej Róży i ich rodzin
Za zmarłego + Franciszka w 33 r. śmierci i + Emilię
18:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od Zofii Solan z rodziną
Za zmarłą + Izabelę Leniart

PONIEDZIAŁEK 23 maja

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek gregorianka 23
Za zmarłą + Janinę Stankiewicz od pracowników Zakładu Metalurgicznego
Za zmarłego + Eugeniusza Pelc
7:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od rodziny Bargiel
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum- Geo w Rzeszowie
8:00
Za zmarłą + Wiktorię i zmarłego + Pawła
Za zmarłą + Stanisławę Nizioł od koleżanek i kolegów córki Agnieszki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
18:00
Za zmarłego + Józefa Gulińskiego od sąsiadów Podwisłocze 36
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Magdaleny podczas egzaminu ósmoklasisty
18:00
Kapłani poza parafią modlą się za:
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od Marii Kogut z rodziną
Za zmarłą + Izabelę Leniart

SOBOTA 21 maja

7:00
Za zmarłą +Władysławę Nazimek gregorianka 21
Za zmarłą + Wandę Jantoń od córki Lidii Jantoń
Za zmarłego + Wojciecha Przywarę
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od rodziny Bargiel
Za Zamarłego + Stanisława Moskwę od Romana Sołtysa z rodziną
8:00
Za zmarłą + Franciszkę i + Andrzeja
Za zmarłą + Annę Pelc
18:00
Za zmarłego + ks. Kazimierza w 2 r. śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
Za zmarłą + Izabelę Leniart

PIĄTEK 20 maja

7:00
Za zmarłą +Władysławę Nazimek gregorianka 20
Za zmarłego + Albina i + Adelę Żuczek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jerzego
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego +Lesława Kozika od rodziny Bargiel
Za Zamarłego + Stanisława Moskwę od Tadeusza Pustelniaka z rodziną
8:00
Za zmarłą + Zofię i zmarłego + Feliksa
Za zmarłą + Magdę
18:00
W 18 rocznicę urodzin Mateusza Dydek, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od rodziców Krzysztofy i Jana Moskwy
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
Za zmarłą + Izabelę Leniart

CZWARTEK 19 maja

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek gregorianka 19
Za zmarłą + Wandę Jantoń od Lidii Jantoń
Za zmarłą Janinę Stankiewicz od sąsiadów Świadka 3 klatka IV
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od rodziny Bargiel
Za zmarłego + Stanisława Moskwę od kuzynów z Oławy
8:00
Dziękczynno- błagalna
18:00
Za zmarłą + Krystynę Kuna w 14 rocz. śmierci
Za zmarłego + Jana Białowąs od Marii i Włodzimierza Ludwin
Za zmarłego + Józefa i + Julię Maroń i zmarłych z rodziny
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
Za zmarłą + Izabelę Leniart

ŚRODA 18 maja

7:00
Za zmarłą + Władysławę Nazimek gregorianka 18
O łaskę powrotu do Boga dla Sławomira
O łaskę uzdrowienia dla Wioletty
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Lesława Kozika od współpracowników córki Izabeli
Za zmarłego+ Stanisława Moskwę od bratanicy Ani
8:00
Za zmarłego + Bernarda Zająca w 1 rocz. śmierci
Za zmarłego + Stanisława Woś w 4 rocz. śmierci
18:00
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Marii De Mattias w rocznicę kanonizacji
Za zmarłą + Aleksandrę Kowalczyk
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Krzysztofa Robaka od Zakładu Naprawczego Krum-Geo w Rzeszowie
Za zmarłą + Izabelę Leniart