Wyniki wyszukiwania dla:

Intencje mszalne

SOBOTA 01 października

7:00
Za zmarłego + Janina Angrys 1 gr.
Za zmarłych + Rozalię i + Bronisława Warzocha
Za zmarłego + Pawła Warzybok i + zmarłych z rodziny
8:00
W intencji Kręgów Rodzin Domowego Kościoła
18:00
Za zmarłego + Bolesława w rocz. śm
Za zmarłą + Aleksandrę Kowalczyk
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Stanisława Brągiel z rodziną

PIĄTEK 30 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 30 gr.
Za zmarłego + Stefana 16 rocz. śm
Za zmarłą + Ewę Szpard 21 rocz. śm
8:00
Za zmarłą + Lesławę Motowidełko od koleżanek i kolegów z Polskiego Związku Niewidomych
Za zmarłych: + Genowefę, + Michała + Adelę, + Ryszarda i + Tadeusza
18:00
O Boże błogosławieństwo, opiekę św. Jana Bosko dla Salezjanów Współpracowników
Z Róży Rodziców w intencji dzieci o Boże Bł., opiekę Matki Boże i potrzebne łaski
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Kazimiery Żychowskiej z rodziną

CZWARTEK 29 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 29 gr.
Dziękczynna Bogu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie
Dziękczynna z okazji 43 rocz. ślubu Małgorzaty i Eugeniusza z prośbą o Boże bł., Opiekę MB Wspomożycielki Wiernych i potrzebne łaski
8:00
Za zmarłą + Lesławę Motowidełko od koleżanek i kolegów z Polskiego Związku Niewidomych
Dziękczynna z okazji imienin Michała i Marcina z prośbą o zdrowie, nawrócenie i Dary Ducha Świętego oraz Boże prowadzenie
18:00
Za zmarłego + Stanisława Górskiego 3 rocz. śm
Za zmarłego + Ryszarda Świetlika od rodziny Sidor
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Marzeny i Marcina Szychtów z rodziną

ŚRODA 28 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 28 gr
O Boże bł. dla Lucyny, Marka, Marcina, Pawła i Moniki
Za zmarłego + Tadeusza Szczygieł 4 rocz. śm i + Hildegardę Siwek
8:00
Za zmarłą + Lesławę Motowidełko od koleżanek i kolegów z Polskiego Związku Niewidomych
18:00
Za zmarłego + Zbigniewa Babisz w 1 rocz. śm
Za zmarłego + Dariusza Rogalę 4 rocz. śm +Stefana, +Irenę i + Lesławę
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Tomka Mlickiego z rodziną

WTOREK 27 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 27 gr
Za zmarłego + Stefana 8 rocz. śmierci
Za zmarłą + Krystynę Panek
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Aleksandra Staniek od bratowej Pelagii z rodziną
8:00
Za zmarłego + Jerzego Ignickiego 17 rocz. śm.
Za zmarłą + Józefę Bańka-Fiśnik
18:00
Za zmarłą: + Krystynę Porada od sąsiadów z ul. Podwisłocze 18 kl. I
Za zmarłych: + Zofię i Jana Rusin
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Damiana Mlickiego

PONIEDZIAŁEK 26 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 26 gr
Dziękczynna z okazji 27 urodzin Bartosza z prośbą o bł. Boże, opiekę MB Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski
Za zmarłą + Helenę i + Stanisława Stelmach
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Aleksandra Staniek od chrześnicy Bernadety z rodziną
8:00
Za zmarłą+ Alicję Urbanik od uczestników pogrzebu
Za zmarłego + Władysława Barczaka od żony
18:00
Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla ks. Patryka dniu urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i radość z pełnionej służby Bożej
Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Mari i Józefa Milickich

NIEDZIELA 25 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 25 gr.
8:30
Za Zmarłego + Tadeusza Rogala w 9 r. śmierci
Za zmarłą + Eugenię Kołodziejczyk oraz + Stanisława
10:00
O Boże błogosławieństwo opiekę MB Wspomożycielki Wiernych i dary Ducha Świętego dla o. Janusza z okazji 25-lecia kapłaństwa.
11:30
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i potrzebne łaski dla parafian i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła
16:00
Za zmarłych + Stanisława, + Józefę i + Jana
18:00
Za zmarłych + Tadeusza i Marię Dubiel

SOBOTA 24 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 24 gr.
Za zmarłą + Anielę Masson od Ryszarda i Renaty Grądziel z rodziną
Zofię Warzybok i zmarłych z rodziny
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od rodziny Krupów
8:00
Za zmarłego + Wacława
18:00
Z Róży Matki Bożej WW o potrzebne łaski i pogłębienie wiary dla Aliny i jej rodziny
W intencji żywych i zmarłych członków Wspólnoty Patronki Dobrej Śmierci
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Aleksandra Staniek od pracowników POM Tyczyn

PIĄTEK 23 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 23 gr.
Za zmarłą + Anielę Masson od Agnieszki i Jarosława Płonki z dziećmi
Za zmarłych + Anielę i + Michała Gaweł + Irenę Jabczuga
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Darka Krupy z rodziną
8:00
Za zmarłych + Helenę, i + Józefa Bieleckich
18:00
Za zmarłą + Alicję Urbanik od Alfredy Kędzior z rodziną
Za zmarłych + Stanisławę i Stefana
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Aleksandra Staniek od brata Zbigniewa Staniek z rodziną

CZWARTEK 22 września

7:00
Za zmarłego + Ryszarda Wójcika 22 gr.
Za zmarłą + Marię Czaja
7:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłą + Zofię Żychowską od Marcina Krupy z rodziną
8:00
Za zmarłego + Bolesława Kulkę i + Marię Kulkę
Za zmarłą + Elżbietę Czarnik
18:00
Za zmarłą + Anielę Masson od Marii Grądziel
Za zmarłych + Zbigniewa i + Stefana
18:00
Kapłan poza parafią modli się za:
Za zmarłego + Aleksandra Staniek od pracowników POM Tyczyn