Wyniki wyszukiwania dla:

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji obrony życia istoty niewinnej, najmniejszej i najbardziej bezbronnej – dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone. Modlitwa ta trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Do modlitwy można dołączyć dodatkowe, możliwe do wypełnienia postanowienie.

Osoba adoptująca wyprasza u Boga dar miłości rodzicielskiej i pozostawienie przy życiu poczętego dziecka oraz prawe i godne życie po jego urodzeniu. Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu.

Ta modlitewna krucjata w intencji życia po raz pierwszy w naszej Parafii była podjęta w 2001 roku. Od tego czasu, co rok, uroczystym przyrzeczeniem podczas Mszy św. w Dzień Świętości Życia – 25 marca rozpoczynamy dzieło Duchowej Adopcji. Wierzymy, że przez te ponad 20 już lat, z Bożą pomocą, uratowaliśmy ok. 2400 dzieci, bowiem tyle deklaracji złożyli Obrońcy Życia, przy czym wielu z nas podejmowało to modlitewne dzieło wielokrotnie! To nasz wkład w budowanie cywilizacji prawdy i miłości, to nasza odpowiedź na wciąż aktualne słowa Świętego Jana Pawła II:

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!” (Jan Paweł II – Kalisz, 4 czerwca 1979).

Przestrzeganie Bożego prawa, poszanowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego w dzisiejszym świecie wymaga wysiłku. Wytrwałość daje tylko modlitwa. I to właśnie Obrońcy Życia przez czas trwania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego pełną miłości modlitwą przemieniają szarą codzienność w Betlejem Boga.

Dlatego, wciąż na nowo, zapraszamy do udziału w modlitewnym czuwaniu nad zagrożonym życiem! Zachętą niech będą słowa Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25,40).