Wyniki wyszukiwania dla:

Renowacja misji parafialnych

Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: Wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie.
Dz 15, 36

Renowacja Misji Świętych wpisuje się w Pawłową tradycję odwiedzania wspólnot Kościoła, w celu umocnienia braci w wierze.
Po dwóch latach od zakończenia misji świętych odbywa się ich odnowienie.
Jeśli misje, miały na celu przypomnienie o Dziedzictwie Wiary, i zakorzenieniu w Kościele, tak odnowienie – czyli renowacja – misji pragnie dopomóc w chodzeniu drogami Prawdy Wiary razem z siostrami i braćmi.
Dzisiaj doświadczamy trudu naszej drogi w Kościele. Wielu z nas czuje gorycz krzywdy, skandali, biedy, wyzysku, bezrobocia, choroby. Czujemy się samotni czasem bezsilni w walce z własnymi słabościami, grzechami czy wadami.
To wywołuje często bezsilność, cierpienie, lęk i strach.
A przecież chrześcijanin to człowiek radości i nadziei. Czas więc powrócić do Boga!
Czas uporządkować sprawy swojego sumienia i umocnić swoją więź z Chrystusem.
Dlatego wykorzystajmy czas Wielkiego Postu, a szczególnie renowacji Misji Świętych, na wyciszenie, refleksję, pokutę i nawrócenie.


Piątek 24 marzec 2023 r.
WPROWADZENIE W MISJE

8:00 Msza Święta z nauką misyjną + Droga Krzyżowa
17:00 Droga Krzyżowa
18:00 Msza Święta z nauką misyjną + Droga Krzyżowa
20:00 Droga Krzyżowa


Sobota 25 marzec 2023 r.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7:00 Msza Święta
8:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo oddania Parafii Niepokalanemu Sercu NMP
11:00 Msza Święta z nauką misyjną – Dla Róż Różańcowych, grup modlitewnych i Apostolskich
15:00 Adoracja Najśw. Sakramentu – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:00 Msza Święta z nauką misyjną – Duchowa Adopcja
18:00 Msza Święta z nauką misyjną – niedzielna


Niedziela 26 marca 2023 r.
JEZUS ZWYCIĘŻA

7:00 Msza Święta z nauką misyjną
8:30 Msza Święta z nauką misyjną
10:00 Msza Święta z nauką misyjną – Błogosławieństwo dzieci
11:30 Msza Święta z nauką misyjną
16:00 Msza Święta z nauką misyjną
17:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Msza Święta z nauką misyjną


Poniedziałek 27 marca 2023 r.
Św. Jan Bosko

8:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie
16:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie
19:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie


Wtorek 28 marca 2023 r.

8:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo przebłagalne – pojednanie z ludźmi i z Bogiem
16:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo przebłagalne – pojednanie z ludźmi i z Bogiem
19:00 Msza Święta z nauką misyjną – Nabożeństwo przebłagalne – pojednanie z ludźmi i z Bogiem


Podziel się tym wpisem: