Wyniki wyszukiwania dla:

Sakrament Pokuty

Sakrament Pokuty w naszym kościele, od jutra
będzie sprawowany 15 minut przed każdą Mszą
świętą
, w konfesjonałach otwartych przed kaplicą
Opatrzności Bożej.


Podziel się tym wpisem: